Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

Dobrze jest żyć w krainach nieoczywistych, ponieważ ich granice zawierają w sobie więcej przestrzeni, niż wskazuje geografia. To są otchłanie nieznanego, to jest nieskończona dal domysłów, uciekający horyzont wyobrażeń i fatamorgana słodkich przesądów, którym nigdy nie sprosta rzeczywistość.
— Andrzej Stasiuk – Jadąc do Babadag

August 19 2019

9511 5a6c 500
Reposted fromezf ezf vianyaako nyaako
Metafory są rzeczą niebezpieczną.
Z metaforami nie należy igrać.
Miłość może się narodzić z jednej metafory.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viabeattman beattman

August 16 2019

8351 1f17 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo

August 14 2019

0359 3f2b
Reposted fromvintagephotography vintagephotography
Tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują.
— Epiktet

August 12 2019

3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viasatyra satyra
Nie komplikuj.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataga ataga
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
3488 fa84 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaterazjestlato terazjestlato
5852 2b71
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
2905 7d62 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
8864 bb3f 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
4331 1ea3
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
6846 5e52
Reposted fromsolaceinthesky solaceinthesky viasatyra satyra
W Japonii obok żywych żyją zmarli. To nic nadzwyczajnego. Zwłaszcza pomiędzy drugą a trzecią w nocy, kiedy szczelina oddzielająca światy staje się cieńsza. Zwłaszcza w miejscach, w których ktoś zginął gwałtowną śmiercią. Zwłaszcza, gdy nie znaleziono ciała i nie pochowano go zgodnie z wymaganymi rytuałami. Zwłaszcza, gdy zmarłego ciągle trzymają przy żywych niezałatwione sprawy. Miłość. Albo nienawiść.
Yurei. Ulotne dusze.
Przybierają różne formy - jeśli wróciły z miłości, bez złych zamiarów, pojawią się w kształcie sprzed śmierci. Ale ci, którzy wracają po zemstę, stają się upiorami bladymi, wydłużonymi twarzami i potarganymi włosami. (...)
Dobre świecą jak świetliki. Te złe - brzęczą jak muchy.
— Katarzyna Boni, Ganbare! Warsztaty umierania
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl