Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

2291 f4f1

bearsofair:

When you’re caught in the middle of doing something weird. ( x )

August 09 2017

6706 61a4
Reposted fromborderme borderme vianieprzytomny nieprzytomny
Podsumowując, można by pokusić się o stwierdzenie, że na świecie istnieją dwie rasy ludzi, lecz tylko w tym jednym sensie: "rasa" ludzi przyzwoitych oraz "rasa" tych, którzy nie wiedzą, czym jest przyzwoitość.
— Viktor E. Frankl, "Człowiek w poszukiwaniu sensu"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie vianieprzytomny nieprzytomny

July 16 2017

2676 238b 500
towelwoman
6664 ccb9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadogs dogs
4427 23f1 500
2406 5058
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaathlin athlin
3879 7fba 500
Reposted frompapaj papaj viaathlin athlin
5361 7ca7

June 25 2017

"(...) nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie. To nie może mieć znaczenia."
— Hłasko
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaepi epi

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaHoHo HoHo
8042 2d21 500
Reposted fromsmallsoap smallsoap viaOsorkonius Osorkonius
6997 321f
Reposted fromkarahippie karahippie

June 23 2017

6516 9cea 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialottee lottee
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaSundaySmile SundaySmile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl