Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2019

4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viabeattman beattman
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Nikt nie ma obowiązku być wielkim człowiekiem. To już bardzo ładnie, gdy się jest człowiekiem.
— Albert Camus

February 21 2019

5734 875a
Reposted frombabyface babyface vianiedobrze niedobrze
1932 2c34 500
1986 ac0e 500
4367 dd41 500
“Photographer Stefan Draschan patiently waits to register people who combine with paintings in the museum”
Reposted fromsommteck sommteck viaBrzozi Brzozi

February 20 2019

- Ale rada, by zaakceptować w sobie to, co w nas kiepskie, jest bardzo mało konkretna. Jak to zrobić w praktyce? - Zacząć od budowania życzliwości, czułości do siebie. To praca na lata. Najpierw trzeba usłyszeć swój wewnętrzny monolog. Jak do siebie mówimy? Po każdej porażce chłoszczemy się: "Ty głupia babo, znowu to zrobiłaś", "Jak mogłaś", "Wszystko potrafisz spaprać"? Czy mówimy do siebie z łagodnością, jak do osoby, którą kochamy? Ważne jest również, by otaczać się ludźmi, którzy wspierają, bo monolog wewnętrzny karmi się często tym, co słyszymy dookoła. Jeśli mamy wokół ludzi, którzy mówią: "Jesteś do bani, nie rób tego", to trudno uciszyć swój wewnętrzny głos, szept: "Jesteś do niczego". Ale jeśli mam wokół siebie ludzi, którzy mówią: "Asia, to, co zrobiłaś, było odważne. Już pal licho, jak to się skończyło, ale najważniejsze, że spróbowałaś", łatwiej o wyrozumiałość dla siebie. A ona jest kluczowa. Wielu ludzi gorzej traktuje siebie niż ukochanego psa, który z brudnymi łapami wlezie w świeżo wypraną pościel. Bo na takiego futrzaka się nie wydrzemy, tylko co najwyżej powiemy: "Oj, Taja, coś ty zrobiła... No, chodź tutaj, wytrzemy łapki".
— Wysokie Obcasy "Odsłoń brzuszek"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted byirukandjisyndrometravelling-without-movingbullet00toadiehashirukandjisyndrome
Wszystko określają trzy podstawowe pozycje: mężczyzna na kobiecie, kobieta na mężczyźnie albo to, co teraz – kobieta i mężczyzna przedzieleni światłem.
— Marcin Świetlicki, M – czarny poniedziałek
Reposted byfuckyeahliteraturalenifcaegzystencjaahuramazdazwariowalamboro98
Reposted byfilmowyfascynacjejemkartoflefapchlupfapalaalaala
Reposted bytravelling-without-movinghashlenifcabeltaneFueltoffifeefapchlupfaphormezaawsmeunmadebedsleksandrael-kaktusskynetpizza
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted byfuckyeahliteraturaegzystencjalisekchytrusekboro98polanagaiqusjanka89
Reposted byanalogowehashjemkartoflefapchlupfapteijakoolskynetpizzarabarbarowymarkovitsh
Reposted byhashmoviessseterycznieLightStepToNowheresomebunnycomatosegirluncrubedel-kaktusjemkartofleptrck
Jest bardzo dużo śmierci i dlatego tkliwość dla warkoczy, spódnic kolorowych na wietrze, łódeczek papierowych nie trwalszych niż my sami...
Cz. Miłosz, Zapisane wczesnym rankiem mową niezwiązaną: Rady
Reposted byvintagephotographyhashLightStepToNowhereszarlotka76jemkartofleptrck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl