Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2019

7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viadiedrunk diedrunk
I czując Cię obok opowiem o wszystkim Jak bardzo się boję i czuję się nikim
— Myslovitz "W deszczu maleńkich, żółtych kwiatów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaciarka ciarka

June 01 2019

1859 dba3
Gerald Moira, The silent voice, 1898
Reposted fromhepke hepke viaLightStepToNowhere LightStepToNowhere
8720 e4d9 500

nemfrog:

Eclipse study No.1. Nemfrog. 2017. June 24, 1778. 

May 27 2019

Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga

May 26 2019

Reposted byosiuc0ffeesmutnazupaplanalogowetobecontinuedtransfuzja-alliwantisyoukiksnihuhu
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
8474 bc25
świetlicki.

May 23 2019

0492 f99c
Reposted fromNotYours NotYours viamr-absentia mr-absentia

May 20 2019

3668 a050
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagameofthrones gameofthrones
Brak perspektyw jest również brakiem złych perspektyw
— A. Osiecka
Reposted bybadbloodponurykosiarzsistermorphinewszystkodupatobecontinued
Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera.
— Mama
Reposted bymothsdevourerfuckyeahliteraturalisiazupapldancingwithaghostwruchujednostajniepopierdolonymponurykosiarzNiezidentyfikowanyObiektLatajacyjamaicanbeat
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

May 19 2019

7623 65ce 500
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
2648 c296
Reposted fromcalifornia-love california-love viacoeurina coeurina

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
8290 0b7f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl