Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

7757 2b0d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaeazyi eazyi
8481 464c 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viaszarakoszula szarakoszula
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszarakoszula szarakoszula
4346 8b75 500
Reposted fromtfu tfu viaszarakoszula szarakoszula
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viaciarka ciarka
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga
9619 1520 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaataga ataga
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove

January 12 2020

3092 3266
Reposted fromkarahippie karahippie viaataga ataga
1806 575d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaathlin athlin
1864 b60f 500
4048 3495 500
Reposted fromverronique verronique viazuzannag zuzannag
2335 adb7 500
Reposted fromSilentRule SilentRule viaathlin athlin
0099 fe96 500
Reposted from4777727772 4777727772 viacatchmelater catchmelater
2328 ae14 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman
3894 18a5 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabitner bitner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl